Вилд на Сочи с г. Пикет
Сочи, панорама
Панорама Сочи
Панорама Сочи

Панорама Сочи

Вин на Объездную в районе КСМ

Фотосъёмка панорам — 12.09.10